Wigo4it

Volledig toegankelijk portaal voor de 4 grootste gemeenten in hun eigen huisstijl

Wij hebben voor de burgers van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht een volledig toegankelijk en responsive portaal ontwikkeld in de huisstijl van de vier gemeenten.

Samen innoveren in sociaal domein

Wigo4it is een coöperatie van de sociale diensten van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Met de vier gemeenten bouwt Wigo4it aan een moderne en betrouwbare informatievoorziening in de domeinen werk en inkomen en zorg. Wij hebben Wigo4it geholpen door gebruiksvriendelijke portalen voor burgers te ontwikkelen die op alle devices volledig toegankelijk zijn, in de huisstijl van de individuele gemeenten. Zodat de dienstverlening aan de burger optimaal is én de afzender goed herkenbaar is.

Benadering vanuit de burger

Hoe ontwikkel je een gebruiksvriendelijk burgerportaal Werk en Inkomen? Door in het hele ontwerptraject het perspectief van burgers als leidraad te nemen. Ons team heeft hiervoor praktische hulpmiddelen ontwikkeld. Bijvoorbeeld persona’s voor verschillende groepen werkzoekenden. Customer journeys om bestaande en gewenste klantreizen in kaart te brengen voor kerntaken, zoals inkomsten doorgeven. Onze oplossingen hebben wij uiitgewerkt in klikbare prototypes, zodat deze goed getoetst kunnen worden bij gebruikers. Vervolgens hebben wij een eerste versie van het design system opgezet.

Het Edison burgerportaal heeft het waarmerk Drempelvrij.nl ontvangen. Mike Alders heeft hierin een cruciale rol gespeeld. Informaat is nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het UX vakgebied binnen Wigo4it.

Dirk van der Poel

— 

Teammanager Ontwikkeling

Wigo4it

Begrijpelijk, toegankelijk én in de juiste stijl

Onze content designer heeft de teksten in het portaal begrijpelijk gemaakt (taalniveau B1) en bruikbaar voor alle devices. Hij heeft tekstcreatie en -review door de vier gemeenten gecoördineerd en content voor nieuwe functionaliteiten gemaakt. Onze UX designer heeft in sprints componenten opgeleverd. Deze voldoen aan de toegankelijkheidseisen (WCAG 2.0), zijn responsive en zijn beschikbaar in de individuele huisstijl van de vier gemeenten. Onze UX’er en front-enders hebben samen de eerste versie van een design system ingericht. Door de herbruikbare componenten kunnen nieuwe schermen sneller en goedkoper worden ontwikkeld. En is ook de consistentie van het burgerportaal goed geborgd.

Smartphones met een website in de look & feel van de 4 grote gemeenten

Voordoen, meedoen, zelf doen

Tegelijk met het burgerportaal hebben we een herontwerp gemaakt van het professioneel portaal voor consulenten Werk en Inkomen, die burgers begeleiden bij hun aanvraag. Wigo4it wil UX duurzaam inzetten voor een toekomstvaste dienstverlening. Wigo4it heeft ons daarom gevraagd om advies over:

  • UX-organisatie op basis van UX-ambities.
  • UX-product portfolio en roadmap.
  • Inrichting van een agile werkproces.
  • UX-rollen.

Ook hebben wij een UX-team geworven zodat Wigo4it zelf de regie kan voeren op UX. En nog beter kan voldoen aan overheidsnormen én verwachtingen vanuit de burger.

Ook een optimale dienstverlening?