Melle Broeksma
  • 1968
  • Grafisch ontwerpen & typografie, Gerrit Rietveld Academie Amsterdam
  • Informaater sinds 2010

Ik werk als visual designer vaak op het grensvlak van visual design, interaction design en service design. Soms is het ook prettig om de diepte in te gaan met de visuele stijl van een website of webapplicatie. Dan zorg je ervoor dat alles in samenhang er goed uitziet en werkt. Als je het ontwerp vervolgens vertaalt in een werkend, interactief prototype, dan kan je vervolgens ook goed beoordelen of je de juiste ontwerpbeslissingen hebt genomen.

mobile revolution

Rode draad

Ik vind de veranderlijkheid van het veld waarin we werken heel interessant. Daar lees ik veel over en daar verdiep ik me in. Als je nu bijvoorbeeld ziet hoe door de mobiele revolutie het hele begrip werk verandert; hoe de technologie echt alle aspecten van de maatschappij aan het veranderen is. Ik vind het wel geweldig om daar midden in te staan en aan bij te dragen. En wat ook leuk is, is dat de rode draad van ons werk, usability, in deze ontwikkeling eigenlijk steeds belangrijker wordt.

mobile revolution